Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Uitnodiging Ledenvergadering Al-Barid voor 22 september 2018.

De vergadering duurt van 10.00 tot ca. 14.00 uur. Adres: Singel 45a, Woerden.

Beste mensen,
Op 22 September komen wie weer bij elkaar voor een paar uurtjes filatelie. Hierbij de agenda voor onze bijeenkomst. Denk eraan, zaal open om 9.30 uur, vergadering begint om 12 uur. Adres als altijd, Singel 45a, Woerden
• Tijdens deze bijeenkomst spelen we ronde 2 van het brieventoernooi - u stelt uw leukste brieven ten toon. U kunt nog meedoen! Zie de bijlage.
• We hebben ook bemensing nodig voor de Postex stand van 19 – 21 oktober.
Wilt u ons laten weten of u wellicht een deel daarvan kunt meewerken?
• U ziet, geen veiling… omdat er geen materiaal was ingeleverd. Willen we in december een veiling, dan graag veel goed materiaal inleveren op de ledenvergadering.

Maar toch! Op de bijeenkomst van 22 september heeft Toon Jansen een groot aantal complete, postfrisse series bij zich van een ander lid. Verkoop tegen 20% Stanley Gibbons; 10% afdracht aan de vereniging. Het betreft voornamelijk zegels uit de periode 1980-2000 van Kuwait, Qatar en UAE. Neem uw catalogus mee; een recente SG catalogus is aanwezig.


Agenda voor de ledenvergadering van FCIW op 22 september 2018 in Woerden:
1. Opening vergadering
2. Verslag van de bijeenkomst op 13 mei 2017
3. Aanmelden extra agenda punten
4. Ingekomen / uitgegane stukken
5. Mededelingen
6. Postex
7. Jubileum
8. Al-Barid in ontwikkeling
9. Rondvraag
10. Afsluiting

Hartelijke groeten en tot ziens
Jos Strengholt
Secretaris FCIW