Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Agenda ledenvergadering
 12 september 2020

Zaal open 9.30 uur,
vergadering 12 uur

Excelsior, Singel 45a
3442AL Woerden

DSe agenda luidt als volgt:


 • Opening vergadering
 • Verslag van de bijeenkomst van 22 februari 2020
 • Aanmelden extra agenda punten
 • Ingekomen / uitgegane stukken
 • Mededelingen
 • Twee nieuwe nummers (86 en87) van Al-Barīd
 • Komende Special Al-Barīd
 • Hoe verder vergaderen met Covid-19
 • Wat gebeurde er met de ‘business’ van filatelie tijdens Covid-19? Gesprek.
 • Rondvraag
 • Afsluiting

In coronatijd is dit een bijzondere vergadering. Secretaris Jos Strengholt heeft4 om die reden een aantal spelregels opgesteld.


 • u thuisblijft als u zich niet goed voelt;
 • u aan de secretaris laat weten of u wel of niet komt;
 • we bij binnenkomst of na toiletbezoek onze handen desinfecteren (en verder zo vaak als wenselijk);
 • we altijd 1 1/2 meter afstand van elkaar houden;
 • een ieder aan een apart (vast) tafeltje zit;
 • we elkaar dingen aanreiken via een 'tussentafel';
 • aankopen niet cash worden afgerekend;
 • er geen veiling is (deze wordt immers op voortreffelijke wijze door Theo Hooft online verzorgd!);


De ingang van De Speeldoos is (nu) aan de achterzijde, de uitgang aan de voorzijde (één richting). Aan de achteringang kunt u uw handen desinfecteren. Als u naar het toilet bent geweest loopt u vervolgens via de voordeur weer naar de achterdeur (weer desinfecteren).
Spreek zoveel mogelijk van tevoren af welke filatelistische lekkernijen u voor een ander meeneemt. Vraag aan de bibliothecaris welke boeken hij voor u mee moet nemen.


Hoe betalen? Het bedrag dat u de ander of de bar bent verschuldigd stort u op de rekening van de vereniging onder vermelding aan wie welk bedrag moet worden gestort. De penningmeester regelt het dan verder, inclusief de betaling van drankjes en hapjes.

Kaart