Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Jaarverslag Secretaris FCIW 2019 

 

Utrecht, 4 Januari 2020   

Vergaderingen   

In 2019 heeft FCIW Al-Barid vier ledenvergaderingen gehouden in Woerden, namelijk op  

23 februari, 11 mei, 21 september en 30 november. Op elk van de vergadering waren  

ongeveer 20 leden aanwezig.   

Dhr. Toon Jansen was in staat in drie van de vier vergaderingen een veiling te organiseren  

- voor die van mei was niet voldoende materiaal aangeleved. Vooral de laatste veiling  

van het jaar was succesvol; dat was trouwens ook de laatste veiling die Jansen leidde. Hij  

legde na een halve eeuw activiteiten voor onze club zijn functies neer. Hij verdient veel  

dank, wat in de laatste vergadering (30 november) ook ruimschoots tot uiting is gebracht  

door onze vereniging.   

Jansen werd als dank voor zijn inzet van decennia bovendien geëerd door de KNBF met  

de gouden KNBF bondsspeld die Dhr Hans Kraaibeek, voorzitter KNBF, hem opspelde.   

De FCIW kreeg van Dhr Kraaibeek bovendien een Oorkonde 50 jarig bestaan.   

Tijdens elke vergadering was de bibliotheek van Al-Barid aanwezig dankzij het werk van  

dhr Van Zellem.   

Ook werd op elke vergadering mooi filatelistisch materiaal tentoongesteld. Daarnaast  

werd een brieventoernooi georganiseerd tijdens de vergaderingen van februari, mei en  

september. Op de vergadering van november werd een onderlinge tentoonstelling  

georganiseerd. Ook voor 2020 zullen we deze opzet aanhouden.   

Al Barīd   

We hebben in de ledenvergaderingen veel gesproken over de koers van ons blad Al-

Barid; duidelijk is dat Al-Barid wordt gewaardeerd - ook buiten onze vereniging - maar de  

productie is vaak tijdrovend. Er is een sterke behoefte aan twee (extra) redacteurs, één  

voor ons tijdschrift en één voor de site.   

In 2019 werden twee forse nummers uitgebracht. Een 50-jarig jubileumnummer (84) met  

daarin een bloemlezing van allerhande artikelen met betrekking tot ons verzamelgebied.  

Veel leden hebben hieraan een bijdrage geleverd. Voorts een nummer met daarin een  

drietal posthistorische thema’s over het Midden Oosten in de Eerste Wereldoorlog en de  

periode daarna (85).   

De verspreiding van de nummers van Al-Barīd naar de leden verliep moeizaam dit jaar.  

Daarvoor excuses.       

Beurzen   

In oktober waren we als vereniging aanwezig met een stand op de Filateliebeurs in  

Hilversum en op POSTEX in Apeldoorn.   

Leden  

Dhr J. Walschots meldde zich in 2018 aan als nieuw lid.   

In 2019 is helaas overleden ons zeer gewaardeerd lid Machiel van der Velden.   

Hierdoor eindigden we op 31 december 2019 met 48 leden.    

Bestuur   

Voorzitter Dhr Hooft trad af als voorzitter, en Dhr Bruining legde zijn  

penningmeesterschap neer om voorzitter te worden.  

Lid P de Haan werd de penningmeester en is bij de KvK ingeschreven als zodanig.   

Hooft is Jansen opgevolgd als ‘commissaris veilingen’.   

Jos M Strengholt  

Utrecht, 4 januari 2019   

Kaart