Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

BIj de veiling past de volgende kanttekening:

Een oplettende lezer heeft veilingmeester Theo Hoofd met de neus op de feiten gedrukt.
Item 11 uit de veiling EVA4 is niet Michel 73 maar Michel 53. 
Dat maakt het mogelijk de inzet te verlagen naar 15 euro.


 

Kaart