Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

AL – BARD

Filatelistische Contactgroep Islamitische Wereld

البرید

Notulen vergadering Al Barid op 1 december 2018.

1.    Opening en Welkom
Om 12.20 uur begon de vergadering, nadat de meeste van de leden al een uurtje of langer met elkaar en filatelistische zaken in de weer waren geweest. Voorzitter Theo Hooft opende de vergadering met een welkomstwoord.

2.    Notulen 22 september 2018
Postex is goed verlopen. Al Baridlid Kaplanian kreeg groot goud op de tentoonstelling, daarom een applaus. Een van de leden meldt dat hij ten onrechte vermeld staat als aanwezig op Postex.

3.    Mededelingen
Geen.

4.    Filateliebeurs Hilversum 26-27 januari 2019
Voor deze beurs hebben zich verschillende leden aangemeld voor bemensing van de stand.

5.    Al Barid 50 jaar in 2019
Het werk aan de viering van het jubileum gaat gestaag door. Zo wordt er gewekt aan een special over de Sykes-Picot-overeenkomst. Het wachten is nog op sommige illustraties. Daarna wordt de tekst vastgesteld, vervolgens gaat die naar de redactie.

6.    Bestuurszaken
Kandidaten hebben zich gemeld voor de posities van voorzitter, penningmeester en redactielid. Hopelijk kan dit in de volgende vergadering ter stemming komen.

7.    Rondvraag
Vraag: hoe zit het met de continuïteit van de vereniging? Wat is er gaande om daarvoor te zorgen?
Antwoord: op de volgende vergadering komt er een overzicht van wat de vereniging gaat doen.
Vraag: heeft iemand tips voor het ontwerpen van pagina’s met postegels en tekst?
Zijn er leden die persoonlijke verhalen rond hun verzameling kunn en insturen voor Al Barid?
Antwoord: alles mag worden ingestuurd, de redactie zal e.e.a. dan bekijken. In het verleden was de animo klein. Het is geprobeerd, maar mislukte toen.
Suggestie uit de zaal: leden kunnen look direct aangeschreven worden op basis van de specialisatielijst die als vereniging wordt bijgehouden. Er wordt gewerkt aan een update van die lijst.
Vraag: Doen we iets met ons 50-jarig bestaan iets op Postex in 2019?
Antwoord: Er is nog geen antwoord, maar het wordt mooi.

8.    Sluiting


Diverse foto's van voorgaande vergaderingen. 

 


*


 

 

 

 
 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·
 

Kaart